I'm trying to develop a flash websites for private and commercial use.

Kdo jsme?

Jsme kladenská jazyková agentura působící v oblasti výuky cizích jazyků, překladů a tlumočení. Zajišťujeme kompletní jazykový servis pro firmy i širokou veřejnost. Našimi přednostmi jsou spolehlivost, flexibilita a dlouholeté zkušenosti.


Co nabízíme?

Naše agentura se zaměřuje především na firemní výuku německého jazyka. V tomto oboru se můžeme opírat o dlouholeté zkušenosti a přizpůsobit tak výuku zcela Vašim požadavkům. Pořádáme též skupinové jazykové kurzy pro veřejnost, nabízíme rovněž možnost individuální výuky. Dále působíme v oblasti překladů a tlumočení. Od září 2010 zařazujeme do naší nabídky nově též přípravné kurzy k "nové maturitě". Více o námi poskytovaných službách se dozvíte v příslušných rubrikách.


Kde nás najdete?

Výuka kurzů pro veřejnost probíhá v pronajatých učebnách na ZŠ Vodičkova (Vodičkova 683/22, Praha 1 - mapa) a na 2. ZŠ v Kladně (Zd. Petříka 1756 Kladno - mapa). Sídlo agentury se nachází v ul. Polská 2189 v Kladně (mapa).


Výuková činnost

Naše agentura se dlouhodobě zaměřuje na udržení standardů kvality výuky. Kvalita, flexibilita a kreativita jsou pro naše lektory samozřejmostí. Veškerá výuka německého jazyka probíhá pod vedením kvalifikovaných a mezinárodně cerifikovaných lektorů, kteří ji průběžně přizpůsobují specifickým požadavkům studentů. Obsah výuky zůstává neustále přizpůsoben kritériím SERRJ (Společný evropský referenční rámec jazyků).
Již třetím rokem se nám osvědčuje výuka dle materiálů vycházejících v nakladatelství Langenscheidt. Langenscheidt.png, 1.8kB


Koncepce výuky

V rámci naší výuky se snažíme o maximální možný rozvoj komunikativních dovedností našich studentů. Nejde jen o to znát jazyk pasivně, ale též umět své znalosti aktivně převést do praxe v komunikaci. Dáváme tedy přednost mluvenému a písemnému projevu studenta před pouhým "doplňováním cvičení z učebnice". Do výuky je zapojena též audiovizuální technika, která umožňuje studentům poznat úskalí spisovného i hovorového jazyka v rámci práce s nahrávkami rodilých mluvčí. Naši studenti jsou díky našim kurzům připraveni pro běžnou i odbornou komunikaci v cizím jazyce.


Překladatelský a tlumočnický servis

V rámci jazykového servisu se též věnujeme překladatelství a tlumočení z/do německého jazyka. V oblasti překladů máme zkušenosti především s problematikou managementu, marketingu, logistiky, bankovnictví, poskytování služeb a v problematice veřejné správy. Tlumočení zajišťujeme především při obchodních jednáních, schůzkách či firemních prezentacích.


Řešení pro firmy

V rámci dlouhodobé spolupráce nabízíme svým zákazníkům zvýhodněný jazykový servis, který zahrnuje nejen pravidelnou výuku, ale též překlady, tlumočení nebo odborné konzultace. To vše za přijatelných cenových podmínek a za dodržení našich standardů kvality.