I'm trying to develop a flash websites for private and commercial use.

Datum konání: 10. 9. 2020 - 28. 1. 2021 (14 x 90 min./pololetí)
Čas: čtvrtek 19:00 - 20:30
Místo: Kladno, ZŠ Zd. Petříka
Úroveň kurzu: začátečníci A1
Typ kurzu: obecný jazyk/konverzační
Lektor: český
Učebnice: Berliner Platz 1
Kapacita: 0/6
Poznámka: probíhá zápis do 1. pololetí 2019/2020
Cena: 3200 Kč

Nutné vstupní znalosti:
Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.


Rezervace.jpg, 6.5kB