I'm trying to develop a flash websites for private and commercial use.

Datum konání: 10. 9. 2020 - 28. 1. 2021
Čas: čtvrtek 19:00 - 20:30
Místo: Kladno, ZŠ Zd. Petříka
Úroveň kurzu: mírně pokročilí A2
Typ kurzu: obecný jazyk/konverzační
Lektor: český
Učebnice: Berliner Platz 2 + další doplňující materiály
Kapacita: 0/6
Poznámka: probíhá zápis do 1. pololetí 2019/2020
Cena: 3200 Kč

Nutné vstupní znalosti:
Student rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.


Rezervace.jpg, 6.5kB