I'm trying to develop a flash websites for private and commercial use.

Datum konání: 10. 9. 2020 - 28. 1. 2021 (14 x 90 min./pololetí)
Čas: čtvrtek 17:15 - 18:45
Místo: Kladno, ZŠ Zd. Petříka
Úroveň kurzu: pokročilí B2
Typ kurzu: obecný jazyk/konverzační
Lektor: český
Učebnice: Berliner Platz 4
Kapacita: 0/6
Poznámka: probíhá zápis do 1. pololetí 2019/2020
Cena: 3200 Kč

Nutné vstupní znalosti:
Student dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.


Rezervace.jpg, 6.5kB