I'm trying to develop a flash websites for private and commercial use.

Datum konání: říjen 2019 - únor 2020 (14 x 60 min.)
Čas: čtvrtek 17:00 - 18:00
Místo: Kladno
Úroveň kurzu: příprava k maturitě B1/B2
Typ kurzu: obecný jazyk/konverzační
Lektor: český
Učebnice: Direkt - cvičebnice + další doplňující materiály
Kapacita: 0/6
Poznámka: nový kurz od října 2019
Cena: 2100 Kč

Nutné vstupní znalosti:
Student rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.


Rezervace.jpg, 6.5kB